گفتم عکساتو ببینم دلتنگیم درمون شه. فکرخوبی نبود. وسط کلاس با چشم پر داشتم می افتادم به سینه زنی. با من چه کردی بیبی؟ با من چه کردی

/ 6 نظر / 27 بازدید
پلوتنیکوف

سلام فاوست رو دیدی؟ خوندی؟ مسیر اشتباه رفتی تا حالا؟ حس کردی سر جای اولتی؟ پنگوئن بودی ت احالا؟

کارلوس

... مرا ما وصال توست از دنیا و از غقبی وگر نه بی شما قدری نباشد دین ودنیا را ... همایون داره میخونه سوئ تفاهم نشه

شاه بلوط

چقدر دوستش داری ...چی بگم من ...خودم بچه ندارم نمی تونم درک کنم