جنس خوب

هر از چندی، بازار کالایی داغ می شود، مثل سکه و ارز در چند ماه گذشته. ولی آن جنسی که همیشه بازارش داغ است و هرگز از رونق نمی افتد، ملت ایران است. اصلا جان می دهد برای معامله.

/ 4 نظر / 27 بازدید
بهار

سلام.. کلا ملت ایران در تمامی اعصار و قرون روی بورس بودند آن زمانی هم که استک*بار جهانی هنوز متولد نشده بود ملت ایران حماسه ها می آفرید...[لبخند]

زئوس

جهان برایت داستان میگوید، داستان تناقض ها، افسانه ای خوش گمان از لذت نشستن بر صندلی الکتریکی و خوردن پاپ کرن، تظاهر به لبخند زمانی که ناله ها تنها صدایی هستند که شنیده میشوند. آپ شد چرخش زمان

مهدي

چه جور هم به خصوص با تاكيد مضاعف بر روي واژه ملتش!