پست های ارسال شده در دی سال 1389

این خیابانها غریبند، جاده های خاکیم کو؟

بعضیها خوشحالترند. برای این عده مهاجرت به مفهوم واقعی اتفاق افتاده، امیدوارند و از کشور جدید لذت می برند. من ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 28 بازدید