من و باز آن دعاها که یکی اثر ندارد

طفلیها هر بار زنگ می زنند، با کلی ذوق و شوق می گن: هر روز برات دعا می کنیم. روم نمی شه بگم نکنین، بگم خدا با من بده و شما هر بار یادش میندازین که یه بلای تازه سر من بیاره.

/ 7 نظر / 23 بازدید
مهدی

یعنی تا این حد میانه تان با هم شکر آب شده؟

varg

دلم برات تنگ شده مرد ... و میدونی "در خانه ی من عصر غم انگیز بدی است "

[ناراحت]

Atefeh

[ناراحت]

دارل

من هم گاهی فکر میکنم خدا واقعا با بعضیا بده

انیم

حرفی که زدینو قبول ندارم خدا با هیچکس بد نیست این ماییم که با کارامون کاری می کنیم که از خدا دور شیم