چی می دهد چی؟

یه چیزی رو نمی فهمم: از بس که همیشه، همه چیز، بر خلاف میلم بود، اینقدر ناراضی و تلخ شدم یا بر عکس؟

/ 3 نظر / 24 بازدید
مهدی

با این اوضاعیاد مصرع شعری از صائب افتادم: می شود قند گلو سوز مکرر چون شد امیدوارم این تلخی و نارضایتی از سرخوشی زیاد باشد.