بهترین دلیل برای نخندیدن

برای اولین بار براش می خونم: بزبز قندی چرا نمی خندی؟ 

بعد کم کم بازیم می گیره چند بار جدی ازش می پرسم چرا نمی خندی هان؟ چرا نمی خندی؟ یک نگاه زیرکانه به من میندازه میگه چون من بزبز قندی نیستم پس نمی خندم. برای همین.

من له میشم زیر این منطق و دیگه هیچ سوالی ندارم.

/ 0 نظر / 83 بازدید