فراموشی و بیماریهایی از این دست

وقتی یک مشکلی برات پیش میاد، که هم بزرگه، هم واقعی، می شینی فکر می کنی چه احمقی بودم من که اون قدر غصه خوردم، سر مشکلاتی که نه بزرگ بودن، نه واقعی. چرا این به من چپ نگاه کردو چرا اون به من تیکه پروندو چرا دو کیلو چاقمو چرا در گنجه بازه.

وقتی شانس میاری و اون مشکل رفع می شه، حافظه رو کلا از دست می دی. فکر می کنی چرا این به من چپ نگاه کرد؟ چرا اون به من تیکه پروند؟ چرا دو کیلو چاقم؟ چرا در گنجه بازه؟

/ 2 نظر / 23 بازدید
نگار

همین دیشب به دوستم که برای مشکلی -که اتفاقا مشکل من بود نه مشکل اون-حرص می خورد می گفتم...اهمیتی نداره.به هفته ی بعد فکر کن که کم رنگ میشه به ماه دیگه که کمرنگ تر و به سال بعد که اصلا یادمون میره!